SKLENÉ PLAKETY

Sklená plaketa je ideálna forma reklamnej propagácie firmy, spoločenskej, kultúrnej a športovej udalosti, súťaží, vyjadrenie poďakovania, pri výročiach alebo iných príležitostiach. Vytvárame unikátny dizajn pre klienta , ktorý má požiadavku navrhnúť a vyrobiť plakety na mieru podľa svojich predstáv.

Odlišujeme sa profesionálnym prístupom v grafických návrhoch a pri realizácii budúceho výrobku. Chceme, aby klient, ktorý nás osloví získal kvalitný dizajn plakety odlišujúci sa od masovej výroby lacných sériových kusov. Kladieme dôraz , aby plaketa nami navrhnutá bola reprezentujúca daného klienta a udalosť pri ktorej bude odovzdávaná.

 

 

 

 

 

 

Postup výroby sklených plakiet

Rozpočet na výrobu

Dizajn a technológia tvaru

Výber a schválenie návrhu

Zhotovenie

 

Vytvárame unikátny dizajn

 

pre klienta, ktorý má požiadavku navrhnúť a vyrobiť plakety na mieru podľa svojich predstáv. Odlišujeme sa profesionálnym prístupom  v grafických návrhoch  a  realizáciou  budúceho  výrobku. Kladieme dôraz aby klient, ktorý nás osloví, získal kvalitný dizajn odlišujúci  sa  od masove j  výroby  lacných   sériových kusov. Nami  navrhnutá  plaketa  reprezentuje daného klienta a udalosť pri ktorej bude odovzdávaná.

 

 

 

Prvotné vstupy od klienta

1

Predstava o forme

Aké sklo vizuálne uprednostňujete a je vám sympatické
2

Požadovaná veľkosť

Skôr ergonomické riešenia na pohodlné držanie, alebo nad-dimenzované veľkosti?
3

Texty a logo

Pripravte všetky textácie a grafiky. Navrhneme pokiaľ nie sú vytvorené.
4

Časový predstih

Dostatočná časová rezerva nám ulahčí mnoho výrobných problémov
5

Rozpočet

Vytýčime si priestor pre návrhy a dekorovanie na základe min a max ceny

Koľko stojí vytvorenie sklenej plakety?

Cenové línie unikátnych sklených plakiet a ukážky prác

UKÁŽKY PRÁCCENNÍK