CENNÍK SKLENÝCH PLAKIET

Cenník plakiet

Proces začína ideovým návrhom. Klient môže prísť s vlastnou skicou alebo my navrhneme správne technologické riešenie budúceho diela, ktoré bude akceptovať rozpočet. Každá plaketa má v cene vytvorené balenie so saténovou výstelkou podľa vlastného výberu + prenesenie loga na krabičku podľa. Našou snahou je maximálne sa prispôsobenie klientovi s cenou, pretože si vážime každú zákazku, hlavne keď sa jedná o každoročné oceňovanie. Klient musí akceptovať, že pracovať so sklom je zdĺhavý proces. Nedovážame hotové „zelené“ plakety z Číny, ale všetko je na mieru „vymyslené a vyrobené na Slovensku.“

Cenové línie:

 

Ekonomická línia

Výberová línia

Luxusná línia

Zákazník si vyberie jednu z troch finančných línii, ktorú vie uniesť svojim rozpočtom, zároveň je to pre nás smerodajné, pretože upriamime technológiu výroby na cenu.

Grafické výstupy pre klienta

1

Digitálna skica

Kreslená štúdia tvaru s popisom.
Cena od 35€/1 návrh 
2

3D modelácia tvaru

Trojrozmerné zobrazenie budúceho výrobku.
Cena od 66€/1 návrh 
3

Render

Priestorové a reálne namodelovanie materiálu skla.
Cena od 90€/1 návrh 
55-90€ bez DPH/od 10ks
Ekonomická línia
Uvedomujeme si, že nie každý klient disponuje vysokým rozpočtom na realizáciu ocenení, ktoré by spĺňali jeho požiadavky. Z toho dôvodu mu ponúkame najlacnejšie riešenia realizácie.
Ekonomická línia je založená na úspornej technológii, využívanie minimalistického tvaroslovia a dekorovania. Pri klientovom výbere sa snažíme získať z minima maxi- mum pre jeho konečnú spokojsť.
„Vymyslené a vyrobené na Slovensku“

ekonomicka_plaketa

Výhody :

+ nízkorozpočtové projekty
+ pre menšie a jednoduché tvaroslovia

Nevýhody :

obmedzenosť technológie
neodporúča sa pre veľké a významné projekty


Mám záujem
90-190 bez DPH/od 10ks
Výberová línia

Zlatú strednú cestu v dizajne a výrobe plakiet na mieru tvorí línia, ktorá predstavuje výborný pomer medzi cenou a vizuálnou kvalitou. Je založená na použití rozmanitejších technologických postupov.

„Vymyslené a vyrobené na Slovensku“

 

vyberova_plaketa


Výhody :

+ použitie unikátnejšej technológie
+ rozmanitejšie tvaroslovia

Nevýhody :

 obmedzenosť technológie
 neodporúča sa významné projekty


Mám záujem
od 190€ bez DPH/od 10ks
Luxusná línia

Pre reprezentatívne projekty, ktoré kladú dôraz na výnimočnosť, originalitu a osobitosť, využitie unikátnej technológie i zložitého dekorovania je luxusná línia najvhodnejšia voľba pre náročného klienta.

 

„Vymyslené a vyrobené na Slovensku“.

 

luxusna_plaketa

Výhody :

+ vysokorozpočtové projekty
+ zložitejšie priestorové tvaroslovia

Nevýhody :

žiadne


Mám záujem