NÁPOJOVÉ SKLO

Sklo sa taví pri teplote 1450 až 1550 ° C.

Roztavené sklo má viskozitné vlastnosti podobné medu. Naberá sa na sklársku píšťalu, do ktorej sa fúka dutina, alebo na železo,kde sa tvaruje plná sklená hmota

Proces výroby fúkaného skla sú kroky podobné tancu. Sklár nemôže pracovať pri peci sám. Na to, aby vytvoril z neživej beztvárnej žeravej hmoty požadovaný tvar, potrebuje zohraného pomocníka, alebo tím ľudí, ktorí presne vedia, aký nástroj chytiť do rúk a aký pohyb s ním urobiť. Často musí majster a jeho pomocníci bojovať so živým materiálom, aby ho mali stále pod kontrolou. Tvarujú ho prudkými pohybmi do strán, všetci sa plne sústredia nad premyslenými krokmi tvarovania, ktoré sa vylepšujú po stáročia. Sklo treba postupne po skončení procesu výroby plynule chladiť a až po vytemperovaní sú jeho farby odhalené, pretože v nahriatom stave sú skreslené žiarom materiálu.

Tvoríme unikátny dizajn.

Ukážky nápojového skla.

UKÁŽKY PRÁC