Ocenenia zo skla pre firmu Falck Emergency a.s.

Ocenenia zo skla pre firmu Falck Emergency a.s.

Navrhli sme a vyrobili sklenené ocenenia pre významné podujatie firmy FALCK – Cena Falck 2014.

Z množstva grafických návrhov  skla sa rozhodli pre jednoduché geometrické tvaroslovie, ktoré je dekorované červenou sklárskou farbou na spodnej strane a optické sklo si premieta farbu do vrchnej pohľadovej časti ceny, kde je nanesený platinový orol.

Tešíme sa z ich pozitívnych reakcii na naše ocenenia zo skla.